Regiobijeenkomst Noordwest en Amsterdam " LOB en de rol van de ouders"

 donderdag 23 mei 2019 12:30-16:30
 Amsterdam Art Centre
 Het Expertisepunt komt in de regio

Het onderwijs staat niet alleen in de ondersteuning bij loopbaankeuzes. Ouders spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van hun kind. Maar hoe kunnen we ouders meer betrekken bij LOB? Wat kan je als school doen om ouders te helpen hun kind op een adequate manier te ondersteunen? De bijeenkomst is bedoeld voor alle decanen, loopbaancoördinatoren, SLB-ers en schoolleiders werkzaam op het vwo, havo, vmbo en mbo, die de rol van ouders bij LOB graag willen vergroten.

Binnenkort volgt meer informatie.

Meer weten?