Regiobijeenkomst Noordoost Brabant, Het loopbaandossier als 'vliegwiel' voor een vloeiende overgang van het vo naar het mbo

 donderdag 4 april 2019 14:30-17:30
 waarschijnlijk Uden/Veghel
 Het Expertisepunt komt in de regio

Als follow-up van de regio-bijeenkomst op 31 januari 2019 in Eindhoven met als thema 'hoe versterk je de doorstroom tussen het vmbo en mbo met behulp van het loopbaandossier (vmbo) en de loopbaangerichte kennismaking (mbo)?' staat de volgende bijeenkomst in het doel van een kick-off voor een pilot met het loopbaandossier. Uit onze rondgang langs de scholen in de regio Noordoost-Brabant werd het loopbaandossier expliciet genoemd ‘vliegwiel’ om beter inhoud te geven aan een doorlopende leerlijn en een vloeiende overgang tussen vmbo en mbo. Het loopbaandossier kan een hulpmiddel zijn om een meer gezamenlijke aanpak én daardoor meer continuïteit in de overgang van vmbo naar mbo te realiseren.
Deze bijeenkomst vindt plaats op:

donderdag 4 april 2019
van 14.30 tot 17.30 uur
locatie volgt z.s.m. (vermoedelijk Uden/Veghel)

Tijdens de werkbijeenkomst op 4 april verkennen we met elkaar wat de betekenis is / kan zijn van het loopbaandossier. Wat is de huidige situatie, wat zou het moeten zijn én hoe zouden we dit aan kunnen pakken? Tot slot maken we met elkaar werkafspraken om te komen tot een pilotgroep die het voorstel verder gaat concretiseren. We hopen jullie allen te zien op 4 april zodat we met elkaar hiermee een start kunnen maken!

Deze bijeenkomst is een co-creatie van het Expertisepunt LOB de regio en het arbeidsmarktprogramma van regio (AgriFood Capital, programmalijn Talent & Loopbaan).

Aanmelden
Meer informatie: Jolanda Cuijpers of Karin Martens