Regio west-Brabant: Het loopbaandossier als 'vliegwiel' voor een vloeiende overgang van het vo naar het mbo

 donderdag 23 mei 2019 14:30-17:30
 nog niet bekend
 Het Expertisepunt komt in de regio

Het loopbaandossier kan een hulpmiddel zijn om een meer gezamenlijke aanpak én daardoor meer continuïteit in de overgang van vmbo naar mbo te realiseren.
Tijdens de werkbijeenkomsten van 23 mei verkennen we met elkaar wat de betekenis is / kan zijn van het loopbaandossier. Wat is de huidige situatie, wat zou het moeten zijn én hoe zouden we dit aan kunnen pakken?

Programma

Meer informatie: