Regio-bijeenkomst Amsterdam en Noordwest 'In gesprek over LOB op het mbo'

 donderdag 14 maart 2019 15:00-17:30
 Amsterdam Art Centre, Donauweg 23, 1043 AJ Amsterdam
 Het Expertisepunt komt in de regio

LOB is naast burgerschap een belangrijk en actueel thema op het mbo. De kaders voor LOB zijn vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs, maar een mbo school is vrij om binnen de kaders een eigen invulling te geven aan het LOB programma. Het is daarom interessant met elkaar uit te wisselen en te delen hoe we onze programma’s vorm geven en een antwoord te vinden op vragen als: wie doet wat binnen de opleiding als het gaat om LOB?,  Wat heeft de student nodig,? Wat kunnen we van elkaar leren?