Provinciale bijeenkomst Noord-Brabant voor beleidsmakers, teamleiders, onderwijsmanagers, LOB-coördinatoren, decanen

 donderdag 16 mei 2019 14:30-17:00
 Meeting Company 073, De Boogschutter 20 in Den Bosch
 Het Expertisepunt komt in de regio

Om mbo-scholen te ondersteunen bij de verankering van LOB in hun onderwijsbeleid is de kwaliteitsagenda LOB  vo/ ambitieagenda LOB  mbo opgesteld. De agenda’s kunnen als een gespreksagenda  door de scholen wordt gebruikt bij het vormgeven van LOB-beleid. Voor de meeste scholen zal de inhoud herkenbaar zijn. Afhankelijk van de fase waarin een de school zich bevindt, kan het document dienen bij de start-, uitvoering of evaluatiefase. 
 
Tijdens deze bijeenkomst gaat u aan de slag met de agenda’s om deze te vertalen naar beleid/speerpunten  die  richting geven aan initiatieven voor het komend schooljaar om LOB binnen de eigen organisatie en/of op de overgangen te versterken.
Meer informatie: