Online bijeenkomst 'Anders voorlichten dan anders'

 dinsdag 27 oktober 2020 15:00-16:30
 Online
 Het Expertisepunt organiseert, Het Expertisepunt in de regio, Regio Midden

De coronamaatregelen hebben wederom een grote weerslag op het dagelijks leven. Dat geldt zeker ook voor de oriëntatiemogelijkheden voor jongeren op een vervolgstudie. Fysieke voorlichtingbijeenkomsten en oriëntatiemomenten kunnen geen doorgang vinden en veel scholen zijn naarstig op zoek naar alternatieve mogelijkheden om hun leerlingen toch zo goed mogelijk te begeleiden bij hun keuzeproces.

Ook het Expertisepunt LOB organiseert momenteel geen fysieke bijeenkomsten, maar we gaan wel online! We trappen af met de thema’s ‘Anders voorlichten dan anders’ en ‘Hoe vergaat het de leerling/student?’. Deze eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 oktober van 15.00-16.30 uur.

Aanmelden

Meer informatie: