OCW Studiemiddag doorstroom keuzedelen

 dinsdag 14 mei 2019 13:00-17:00
 Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht,
 onderwijsenexaminering.nl/...da/ocw-studiemiddag-doorstroomkeuzedelen/
 Het Expertisepunt LOB is aanwezig

Op dinsdag 14 mei organiseert het ministerie van OCW (in het kader van kennisdeling over regionale samenwerking tussen vo/mbo en ho) een studiemiddag over keuzedelen – gericht op doorstroom naar het hbo. Veel mbo- en hbo-scholen werken samen aan de invulling van keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo. Het keuzedeel Voorbereiding hbo is daarbij veruit favoriet, maar ook andere keuzedelen worden gezamenlijk aangepakt. Hoewel veel is bereikt, zijn er in de praktijk knelpunten die zich niet altijd gemakkelijk laten oplossen.
Naast bijdragen van SBB over aanbod en functioneren van keuzedelen en Louise Elffers (lector Kansrijke schoolloopbanen) is het programma praktisch en oplossingsgericht. Doel is betrokkenen met elkaar in contact te brengen en ervaringen en oplossingen te delen. De studiemiddag is gericht op medewerkers van hbo- en mbo-scholen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van de doorstroomkeuzedelen.