Netwerkbijeenkomst decanen/LOB-coördinatoren havo/vwo regio Leiden

 donderdag 31 januari 2019 15:00-16:30
 Vlietlandcollege, Apollolaan 262, 2324 BZ Leiden
 Het Expertisepunt komt in de regio

In de regio Leiden organiseren we voor de decanen/LOB coordinatoren van  havo- en vwo-scholen een netwerkbijeenkomst op donderdag 31 januari van 15.00 tot 16.30 uur.
 
Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Kort informatieblokje opdracht en werkwijze Expertisepunt LOB, landelijk en in regio West
  • Hoe krijgen we afspraken/ons beleid  geborgd?
  • Leerlingen zijn nog zo jong om over eigen capaciteiten en interesses na te denken, wat zetten we in en wat is het resultaat in verhouding tot de inspanning?
  • Wat zijn de ervaringen met organisaties als  DUO die de resultaten van ons loopbaanbeleid tegen betaling in kaart brengen, van leerlingen die de school met diploma verlaten hebben? Dit kost geld, er is geen garantie op voldoende deelname van leerlingen en bovendien is er de vraag of kan dit nog na de wet privacy.
  • Zijn er LOB good practices om te delen? Wellicht kan hier ook landelijk van geleerd worden?
  • Aan welke LOB-instrumenten/LOB-professionalisering is behoefte op de scholen? Kan het Expertisepunt LOB ondersteuning bieden?
  • Is het regelmatig bijeenkomen van de decanen in en rond Leiden wenselijk? Zo ja, hoe kan dit georganiseerd worden? 
Je kunt je aanmelden via e-mail k.baarda@expertisepuntlob.nl.