MBO LOB-ontbijt regio west

 donderdag 11 april 2019 09:00-11:00
 Dé Plek Leiden, Kanaalpark 157 2321 JW Leiden
 Het Expertisepunt komt in de regio

Het Expertisepunt LOB ondersteunt vo- en mbo-scholen bij het versterken van loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten. Uit gesprekken met collega’s van het mbo blijkt dat er veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Hiervoor is ondersteuning vanuit de schoolleiding/contactpersonen LOB op mbo-scholen noodzakelijk.

Wij nodigen u daarom uit voor het MBO-LOB-ontbijt, om te bespreken hoe LOB op uw eigen school vorm krijgt, waar u trots op bent en wat knelpunten zijn. Ook willen we met elkaar inspirerende voorbeelden bespreken. Deze eenmalige themabijeenkomst LOB vindt plaats op woensdag 11 april 2019 van 9.00 tot uiterlijk 11.00 uur. Locatie: Dé Plek Leiden, Kanaalpark 157 2321 JW Leiden.

De uitkomsten van de bijeenkomst  worden gebruikt om concrete handvatten, activiteiten en producten te ontwikkelen die ondersteuning kunnen bieden aan mbo-scholen om LOB beter te implementeren in het programma. We hopen dat u een bijdrage wiltleveren en aanschuift aan het MBO-LOB-ontbijt.

Aanmelden

Meer weten?
Karina Baarda, regio-contactpersoon Expertisepunt LOB
Annet Hermans, regio-contactpersoon Expertisepunt LOB