Masterclass Brede Vorming

 maandag 12 maart 2018 15:15-19:00
 Kantoor VO-raad, Aidadreef 4, Utrecht
 Interessant voor u

De brede vorming van leerlingen staat volop in de belangstelling. Dat zien we op veel manieren terugkomen: in gesprekken en ontwikkelingen op scholen, in de belangstelling voor het plusdocument en in de recente discussies over het curriculum. Het gaat scholen om een nieuwe balans tussen de kwalificerende en vormende functies van het onderwijs en de vraag hoe daar gestalte aan te geven. Maar waarom is het belangrijk dat brede vorming aandacht krijgt en hoe kunnen scholen hun vormingsaanbod doelgericht versterken?
Meer informatie