LOB-webinar 'Werk mee aan een toekomstbestendig LOB'

 donderdag 8 oktober 2020 08:30-13:00
 Online
 Het Expertisepunt organiseert

LOB wordt inmiddels omarmd door het vmbo, havo, vwo en mbo èn ook het hbo is nu aangesloten bij het Expertisepunt LOB. Samen met de vele beleidsontwikkelingen biedt dit mooie kansen om LOB binnen het onderwijs te verankeren.
Vanuit het LOB-Congres van regio Noord in Nieuw Allardsoog biedt het Expertisepunt LOB een inspirerende webinar met veel variatie aan sprekers en thema's aan. Marijke Roskam is dagvoorzitter en zal het webinar begeleiden. Key-note spreker Ruud Veltenaar verzorgt een lezing over toekomstbestendig LOB. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gesprekstafel.

Meld je dus nu aan voor deze webinar en je ontvang van ons een link en instructie, zodat je online dit interessante programma kunt volgen.

Ruud Veltenaar  - key-note spreker
De wereld verkeert niet in een financiële of economische crisis, maar in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Deze transitie raakt bijna iedereen en heeft grote invloed op ons leven en werk. Tijdens de bijeenkomst verschaft Ruud Veltenaar duidelijkheid over de toekomst van het onderwijs en biedt hij concrete hoop op een betere wereld. Ben jij klaar voor de toekomst en in staat om ook in turbulente tijden het verschil te blijven maken? Ruud Veltenaar is filosoof, trendwatcher, TEDx spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar en sociaal bewogen investeerder. Hij is een talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact van ons leven en werk. Ruud behoort met een gemiddelde score van 9,1 tot de best beoordeelde sprekers in de markt en de inhoudelijke reacties en commenteren zijn louter positief. Tijdens de bijeenkomst zal Ruud een helder en boeiend beeld van de toekomst schetsen en aangeven waarom we op een markeer punt in onze geschiedenis staan. Wij beloven je een presentatie met impact en veel inspiratie waarover nog veel en lang zal worden nagepraat.

Marijke Roskam – dagvoorzitter
“Marijke oogt weliswaar frêle en liefjes maar schijn bedriegt. Ze staat meer dan haar mannetje. Ik heb haar nu in verschillende hoedanigheden het podium mogen geven bij diverse doelgroepen en het is altijd een plezier om weer te constateren dat ze de touwtjes strak in handen heeft. Op een prettige manier weet ze tot de kern van zaken door te dringen. Mede door haar jarenlange radio-ervaring staat ze nooit met een mond vol tanden en is ze ongeloofelijk adrem”, Olaaf Hoedemaker – WVDB Adviseurs Accounts

Deelnemers gesprekstafel

Bennie Neplenbroek, bestuurslid bij het LAKS en leerling vwo 6 - gesprekstafel
Bij het LAKS ben ik secretaris en heb ik portefeuilles zoals onderwijskwaliteit en loopbaanoriëntatie. Vanuit dat laatste houd ik me veel bezig met alles rondom het thema LOB. Dit houdt voornamelijk in dat ik de belangen van de leerlingen behartig door in gesprek te gaan met andere onderwijspartijen om zo het LOB-systeem in Nederland te verbeteren. LOB zou meer moeten gaan over de identiteit van de leerling. Ook is het van belang dat leerlingen ervaringen opdoen in wat er na het voortgezet onderwijs komt door bijvoorbeeld bij bedrijven in hun omgeving te gaan kijken. 

Allard Bloem, rector op een school voor openbaar onderwijs in Groningen - gesprekstafel
LOB is meer dan leren kiezen voor het juiste profiel en de juiste vervolgopleiding. Leer jongvolwassenen zien waar ze wonen en leven en welke (arbeids)mogelijkheden deze omgeving hen biedt. De wereld van een vmbo'er reikt vaak niet verder dan de reikwijdte van hun scooter. Het bouwen aan een netwerk en aangaan van contacten in deze omgeving zijn belangrijke vaardigheden voor een ondernemende en flexibele houding die helpt een succesvolle toekomst meer en meer zelfstandig vorm te geven. Ik zoek naar hoe onze school duurzaam deze verbindingen met de omgeving kan maken.

Maria van Hattum, voorzitter College van Bestuur Achterhoek VO - gesprekstafel
Achterhoek VO is een stichting waar 17 scholen onder vallen. Onze scholen bevinden zich in een regio waar de krimp hard toeslaat: 30% in 10 jaar tijd. Onze scholen zoeken de samenwerking om kwalitatief goed onderwijs aan te kunnen blijven bieden. In Doetinchem besloten we de drie bestaande scholen uit te laten faseren om met twee nieuwe scholen te beginnen. In Zutphen groeien twee bestaande scholen uit en is de nieuwe school alweer aan het tweede leerjaar begonnen. Gesprekken over krimp gaan vaak over het hoofd bieden aan problemen. Wij vinden dat krimp ook de kans biedt om na te denken over nog beter en vernieuwend onderwijs. Zo ontstonden het Eligant Lyceum in Zutphen, het Panora Lyceum en het Houtkamp College in Doetinchem. In de Achterhoek staan 27.000 vacatures open. Gelukkig zijn in onze regio de lijnen kort en is de relatie met het mbo en met het bedrijfsleven goed. Het belang van een goede loopbaankeuze wordt aan alle kanten gevoeld.