Het onderwijscongres

 donderdag 16 mei 2019 08:45-17:30
 Eindhoven, PSV stadion
 www.hetonderwijscongres.nl
 Het Expertisepunt LOB is aanwezig

Scholieren en studenten hebben steeds meer behoefte aan advies en begeleiding. Het leenstelsel is veranderd, het medialandschap wordt steeds dynamischer, het aanbod van opleidingen wordt almaar groter en studenten ervaren steeds meer stress. Het beste advies en de beste begeleiding kunnen we alleen maar geven door samen te werken en van elkaar te leren. Niet alleen binnen de eigen onderwijsinstelling, maar door een teamprestatie te leveren in de hele onderwijsketen.
Leer op Het Onderwijscongres 2019 in meer dan 20 masterclasses, workshops en best practices van experts uit het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven hoe je als onderwijsprofessional met jouw school een optimale teamprestatie kan leveren. Zij nemen de honderden bezoekers mee aan de hand van vijf actuele thema's:
1. Arbeidsmarkt & Samenwerking
2. Innovatie in het onderwijs
3. De juiste studiekeuze
4. Onderwijs op maat
5. Marketing & Communicatie

Meer weten....