Congres VvSL

 donderdag 1 november 2018 10:30-16:00
 Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
 Interessant voor u

Op donderdag 1 november 2018 houdt VvSL het tiende congres. In Cursus- en vergader- centrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ in Utrecht.

De congrescommissie heeft zich dit jaar laten inspireren door de Kwaliteitsagenda LOB VO die op 8 februari jl. door de VvSL is medeondertekend.
Op de werkvloer gebeurt al veel om deze kwaliteitsagenda in te vullen. Ook het bestuur is er actief mee bezig. Zo is recent de VvSL-visie op goede LOB gepubliceerd en werkt het bestuur samen met inmiddels een groot aantal partners aan de kwaliteit van LOB en de versterking van de positie van het schooldecanaat. ”De Kwaliteitsagenda LOB VO - werk in uitvoering!” is dan een congresthema dat daarbij perfect past.

Meer informatie en aanmelden