Co-creatiesessies over slb/lob op het hbo (sessie 2)

 donderdag 23 januari 2020 13:00-15:30
 Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ in Utrecht
 Het Expertisepunt organiseert, Interessant voor u

Aansluitend op het LICA-overleg organiseert het Expertisepunt LOB enkele co-creatiesessies om meer zicht te krijgen op de behoeften rondom slb/lob in het hbo. De organisatie Youngworks zal dit proces begeleiden.

Dit betreft de tweede sessie. Tijdens deze sessie worden de uitkomsten uit de sessies met studenten gedeeld en wordt een verdiepingsslag richting mogelijke oplossingsrichtingen gemaakt.

Wil jij je bijdrage leveren, meld je je dan nu aan!