Co-creatiesessies over slb/lob op het hbo (sessie 1)

 donderdag 14 november 2019 13:00-15:30
 Cursus en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ in Utrecht
 Het Expertisepunt organiseert, Interessant voor u

Aansluitend op het LICA-overleg organiseert het Expertisepunt LOB enkele co-creatiesessies om meer zicht te krijgen op de behoeften rondom slb/lob in het hbo. De organisatie Youngworks zal dit proces begeleiden.

Hoe denk jij over het thema lob/slb? Welke rol vervult het binnen lob/slb? Wat is de visie en het beleid binnen jullie instelling? Wat onderneem jij op het vlak van lob/slb? Waar lopen je tegenaan? In hoeverre maken je gebruik van bestaand instrumentarium? Waar zou je behoefte aan hebben? We gaan van spontaan behoeften verkennen naar het toetsen van specifieke zaken. Ook halen we goede voorbeelden op.

Wil jij je bijdrage leveren, meld je je dan nu aan!