LOB-kick-off bijeenkomst: presentaties

donderdag 12 oktober 2017 13:30-17:00

Op donderdag 12 oktober 2017 organiseerde het expertisepunt een Kick-Off bijeenkomst.
Op deze middag zijn de contacten met netwerk weer geactiveerd en was er volop gelegenheid collega's uit het land en de eigen regio te ontmoeten en met hen expertise te delen. De aanwezigen werden geïnformeerd over de plannen van het expertisepunt en hoorden wat zij van ons kunnen verwachten. Daarmaast werden er 4 inspirerende TedX-talks uit het vo en mbo gegeven.

Klik hier voor het complete pogramma


Permanente link E-mail dit item


LOB-themabijeenkomst 'Succesvol doorstromen, dat doen we samen!'

donderdag 11 januari 2018 10:00-16:00
Locatie: Woerden

De landelijke bijeenkomst op 11 januari 2018 is dé inspiratie-bijeenkomst voor LOB-coördinatoren, loopbaancoaches, studieloopbaanbegeleiders, decanen, beleidsmedewerkers LOB, schoolleiding en directie.
Meer informatie...
Permanente link E-mail dit item


Interessant voor u: HAVO-congres 'Trots op havo'

donderdag 1 februari 2018 10:00-17:00
Website: www.havocongres.nl
Het Havoplatform organiseert in samenwerking met ATOA het havocongres ‘Trots op havo’. Inhoudelijk ligt de focus dit jaar op de wijze waarop maatwerk geleverd kan worden aan de havoleerling. Begrijpen we wat havoleerlingen nodig hebben om te (komen) tot leren? Bieden we hun wat ze nodig hebben?
Permanente link E-mail dit item


Interessant voor u: NVS-NVL Congres ‘Bouw mee aan LOB’

donderdag 8 februari 2018 10:00-17:00
Website: www.nvs-nvl.nl
Op donderdag 8 februari 2018 organiseert de LOB-decanenvereniging NVS-NVL haar jaarlijkse congres: ‘Bouw mee aan LOB’. Een interessante dag voor alle LOB-ers in het vmbo, havo/vwo en mbo! Voor meer informatie en de aanmelding kunt u terecht op de website van NVS-NVL.
Permanente link E-mail dit item


Masterclass Brede Vorming

maandag 12 maart 2018 15:15-19:00
Locatie: Kantoor VO-raad, Aidadreef 4, Utrecht
De brede vorming van leerlingen staat volop in de belangstelling. Dat zien we op veel manieren terugkomen: in gesprekken en ontwikkelingen op scholen, in de belangstelling voor het plusdocument en in de recente discussies over het curriculum. Het gaat scholen om een nieuwe balans tussen de kwalificerende en vormende functies van het onderwijs en de vraag hoe daar gestalte aan te geven. Maar waarom is het belangrijk dat brede vorming aandacht krijgt en hoe kunnen scholen hun vormingsaanbod doelgericht versterken?
Meer informatie
Permanente link E-mail dit item


- VOL - LOB-Themabijeenkomst: Verankeren en borgen; LOB is van iedereen!

dinsdag 20 maart 2018 10:00-16:00

DEZE BIJEENKOMST IS VOL
De landelijke bijeenkomst op 20 maart 2018 is dé LOB-inspiratie-bijeenkomst voor LOB-coördinatoren, loopbaancoaches, studieloopbaanbegeleiders, decanen, beleidsmedewerkers LOB, schoolleiding en directie in het vmbo, havo/vwo en het mbo.
Binnen de vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen vinden diverse initiatieven op het gebied van LOB plaats. Deze initiatieven zijn soms bij één persoon belegd. Wanneer deze persoon de school bijvoorbeeld verlaat, verlaat LOB ook de school. LOB zit hiermee niet in het DNA van de school. Op het moment dat LOB verankerd en geborgd is binnen de school, dan zijn niet alleen de mentor en decaan betrokken bij de loopbaanontwikkeling van de leerling/student, maar speelt het gehele onderwijsteam hier een rol in. Daarmee wordt de kwaliteit van LOB van iedereen. Begeleiders, docenten en management hebben een gedeelde visie op de activiteiten en op de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerling/student.
Tijdens deze bijeenkomst word je geïnspireerd door diverse sprekers over hoe LOB van iedereen kan worden. In de werksessies ga je actief met elkaar in op de wijze waarop je hierover het gesprek kunt voeren op school en welke bijpassende activiteiten je kunt organiseren.
U KUNT ZICH VOOR DEZE BIJEENKOMST NIET MEER AANMELDEN.
Programma
 


Permanente link E-mail dit item


Masterclass Samenwerken voor een soepele overgang vmbo-mbo

dinsdag 20 maart 2018 15:30-19:00
Locatie: Wageningen University & Research, Leeuwenborch (Gebouw 201, zaal C75), Hollandseweg 1, Wageningen
Tijdens de masterclass Samenwerken voor een soepele overgang vmbo-mbo bespreken we de vraag: Hoe kunnen instellingen in het voortgezet onderwijs samenwerken voor een succesvolle doorstroom van vmbo-leerlingen naar het mbo? Op welke manier kan het instrument ‘boundary crossing rubric’ hierin ondersteunen?

Permanente link E-mail dit item


Webinar Frameworks voor LOB in Nederland én Ierland door Euroguidance

donderdag 31 mei 2018 11:00-12:00
Op donderdag 31 mei 2018 organiseert Euroguidance van 11.00 tot 12:00 uur een webinar over Frameworks voor LOB. Tijdens dit webinar zal Euroguidance NL het Nederlandse raamwerk voor LOB presenteren. Het raamwerk is een servicedocument voor loopbaanprofessionals. Het biedt handvaten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen de scholen. Hiernaast zal Linda Darbey, Guidance Programme Coordinator NCGE (National Centre for Guidance in Education), ingaan op de ontwikkelingen van het raamwerk voor loopbaanbegeleiding in Ierland.
De voertaal van dit webinar is Engels.
Meer informatie.
Permanente link E-mail dit item


LOB-Bijeenkomst: 'Hoe werk je samen met ouders aan LOB'

dinsdag 5 juni 2018 10:00-16:00
Locatie: Woerden
De meeste vo- en mbo-scholen betrekken ouders bij het onderwijs. Op alle scholen worden geregeld ouderavonden georganiseerd. Op vo-scholen is binnen het LOB-programma een beroepenmarkt of speeddate vaak een onderdeel waar ook ouders een rol in spelen. Binnen het mbo worden de ouders betrokken bij bijvoorbeeld presentaties en het leren netwerken. Voor veel scholen is het echter een uitdaging alle ouders te betrekken en hun bijdrage te laten aansluiten op het (LOB) lesprogramma.

Tijdens deze thematische kennisdelingsbijeenkomst word je geïnspireerd door diverse sprekers op welke wijze je ouders een rol kunt laten spelen binnen je LOB-programma. Je krijgt een praktische handreiking om hier concreet mee aan de slag te kunnen op je eigen school. In de werksessies worden verschillende praktijkvoorbeelden over ouderbetrokkenheid in zowel vmbo, havo/vwo als mbo gedeeld en ga je met elkaar in gesprek op welke wijze dit op de eigen school kan worden ingezet. Hoewel in beide onderwijssectoren ouderbetrokkenheid bij LOB anders wordt ingevuld, kan het zeker ook de moeite waard zijn een kijkje te nemen ‘in andermans keuken’!

De landelijke bijeenkomst op 5 juni 2018 is dé LOB-inspiratie-bijeenkomst voor LOB-coördinatoren, loopbaancoaches, studieloopbaanbegeleiders, decanen, beleidsmedewerkers LOB, schoolleiding en directie in het vmbo, havo/vwo en het mbo.

Locatie: MeetINoffice De Bleek, De Bleek 13, 3447 GV in Woerden

Programma
Aanmelden

*Aanmelding is kosteloos. Wanneer u zich echter aanmeldt en binnen twee weken voor aanvang zonder opgaaf van gegronde reden afmeldt of op de dag zelf niet verschijnt, zijn wij helaas genoodzaakt 80 euro in rekening te brengen als vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
 
Permanente link E-mail dit item


Webinar: Toelatingsrecht: hoe zit het precies?

vrijdag 15 juni 2018 13:00-14:00

Het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering krijgt veel vragen over toelating. Daarom organiseert op 15 juni 2018 het kennispunt samen met het Expertisepunt LOB en de MBO Raad een webinar. Tijdens dit online seminar, dat van 13.00 uur tot 14.00 uur duurt, krijgt u de ins en outs te horen over toelatingsrecht. We gaan in op de kaders van de wet en geven daar voorbeelden uit de praktijk bij.

Wat wordt in het webinar besproken?
Iedere toekomstige mbo-student die zich vóór 1 april heeft aangemeld voor een beroepsopleiding heeft het recht op toelating tot de opleiding van zijn eerste voorkeur. Dit geldt vanaf schooljaar 2018-2019. In het webinar komt onder andere aan de orde: aanvullende eisen bij toelating, de numerus fixus en eventuele verplichte intake-activiteiten. Daarnaast bespreken we het bindend studieadvies, de rol van loopbaanoriëntatie en -begeleiding en de informatie-uitwisseling met het voortgezet onderwijs.

Voor wie is dit webinar?
Het webinar duurt ongeveer een uur en is live vanachter uw computer te volgen. Dit kunt u alleen doen, maar ook samen met collega’s. Iedereen die te maken heeft met toelating, studieadvies en samenwerking met vo-scholen kan zich aanmelden voor het webinar. Gaat u live kijken, dan kunt u direct vragen stellen aan een team van experts van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, het Expertisepunt LOB en de MBO Raad. Natuurlijk is het mogelijk om het webinar later terug te kijken. U hoeft zich dan alleen maar aan te melden.

Aanmelden voor webinar


Permanente link E-mail dit item


Implementatie van LOB in het mbo: vooraankondiging donderdagmiddaglezing 13 september

donderdag 13 september 2018 15:30-17:00
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Op donderdagmiddag verzorgt Aniek Draaisma, promovenda aan de Open Universiteit bij prof. dr. Marinka Kuijpers en dr. Frans Meijer de donderdagmiddaglezing van ECBO. In haar lezing vertelt Aniek over haar promotie-onderzoek naar de implementatie van LOB in het mbo op het niveau van docenten en beleidsmakers. Aspecten als gezamenlijk leren, leiderschap, beleidsvorming en beleidsimplementatie staan daarin centraal.
Meer weten

Permanente link E-mail dit item


- VOL - Bijeenkomst 'Toekomstgericht leren organiseren'

donderdag 27 september 2018 10:00-16:30
Op 27 september 2018 organiseert het Expertisepunt LOB in samenwerking met Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar 'Leeromgeving en Leerloopbanen in het (V)MBO' aan de Open Universiteit, de LOB-Conferentie “LOB: Toekomst gericht leren organiseren”.

Het onderwijs en bedrijfsleven staan voor een nieuwe taak: jongeren voorbereiden op een onzekere toekomst. Werk verandert continu waardoor zekerheid niet alleen gezocht kan worden in kennis over beroepen. Zekerheid moet komen uit een duidelijk zelfbeeld van de jongere en zicht op werkzaamheden die daarbij passen.
Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) speelt hierbij een cruciale rol. Het gaat er om dat de jongere kennismaakt met werk en vooral leert onderzoeken welk werk bij hem of haar past. Hiervoor is een integratieve LOB-leerlijn op schoolniveau nodig en netwerkcontacten op leerling/studentniveau. Het doel is om kansen in de toekomst te leren zien, te vergroten en te benutten.

Maar hoe organiseren we dit toekomstgerichte leren?
Tijdens de conferentie maakt u kennis met verschillende mogelijkheden om LOB-leerlijnen te organiseren. Inspirerende sprekers zetten ons aan het denken over onderwijs en LOB. In (net)werksessies hoort, ziet en ervaart u hoe u op uw school hiermee aan de slag kan. De conferentie wordt georganiseerd door het Expertisepunt LOB en prof. dr. Marinka Kuijpers vanuit de Leerstoel ‘Leeromgeving en -loopbanen’. De conferentie is bedoeld voor alle docenten, decanen, begeleiders in de beroepspraktijk, managers in vmbo, havo/vwo én mbo en bedrijfsleven.

Datum: donderdag 27 september 2018 van 10:00 - 16:00 uur
Locatie: Postillion Hotel Bunnik, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik
Kosten: € 50,- inclusief btw

U KUNT ZICH HELAAS NIET MEER INSCHRIJVEN, DE CONFERENTIE IS VOLGEBOEKT.
Programma
Meer informatie
 
Permanente link E-mail dit item


Studiekeuze123: Conferentie De begeleiding van studiekiezer naar student

donderdag 4 oktober 2018 10:00-17:00
Locatie: Utrecht
Website: www.studiekeuzeconferentie.nl/99049#.W6Njb8EUmuU
Tijdens deze conferentie staat de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, het middelbare beroepsonderwijs en het hoger onderwijs centraal. Zo'n 300 decanen, studiekeuzebegeleiders, aansluitcoördinatoren en andere professionals die zich bezighouden met het studiekeuzeproces ontmoeten elkaar. Wat zijn de huidige ontwikkelingen, wat is er mogelijk met onderwijsdata en wat vinden studiekiezers?
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring vmbo TL (MAVO), Rotterdam

donderdag 4 oktober 2018 14:30-17:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 14:30 - 17:00 uur:
 • 4 oktober 2018
 • 24 januari 2019
 • 11 april 2019
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Masterclass VO-raad Samenwerken voor een soepele overgang vmbo-mbo

dinsdag 9 oktober 2018 15:30-19:00
Locatie: Wageningen
Meer informatie...
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring vmbo Hoogvliet/Spijkenisse

donderdag 1 november 2018 09:00-11:30
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 9.00 - 11.30 uur:
 • 1 november 2018
 • 7 maart 2019
 • 23 mei 2019
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Congres VvSL

donderdag 1 november 2018 10:30-16:00
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Op donderdag 1 november 2018 houdt VvSL het tiende congres. In Cursus- en vergader- centrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ in Utrecht.

De congrescommissie heeft zich dit jaar laten inspireren door de Kwaliteitsagenda LOB VO die op 8 februari jl. door de VvSL is medeondertekend.
Op de werkvloer gebeurt al veel om deze kwaliteitsagenda in te vullen. Ook het bestuur is er actief mee bezig. Zo is recent de VvSL-visie op goede LOB gepubliceerd en werkt het bestuur samen met inmiddels een groot aantal partners aan de kwaliteit van LOB en de versterking van de positie van het schooldecanaat. ”De Kwaliteitsagenda LOB VO - werk in uitvoering!” is dan een congresthema dat daarbij perfect past.

Meer informatie en aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Regionale bijeenkomst 'Het loopbaandossier, wat kun je ermee?'

dinsdag 6 november 2018 12:30-16:15
Locatie: Amsterdam Art Centre

Het loopbaandossier wordt door steeds meer scholen gebruikt. Op het vmbo is het al een aantal jaren verplicht en ook op veel HAVO/ VWO scholen hebben leerlingen al een portfolio of toekomstdossier. Het loopbaandossier komt pas echt tot zijn recht als de leerling zich eigenaar voelt, de ouders zich betrokken voelen en alle relevante ervaringen een plek krijgen in het dossier waardoor de talenten van de leerling zichtbaar worden. Maar hoe geef je zo'n dossier nou vorm en wat doe je er vervolgens mee?

Tijdens deze middag maak je kennis met verschillende vormen van loopbaandossiers en inspirerende praktijkvoorbeelden. Tijdens de interactieve werksessies krijg je inzicht in de manier waarop het loopbaandossier op jouw school ingezet kan worden en nog beter tot zijn recht komt.

Programma
Aanmelden


Permanente link E-mail dit item


Kenniskring vmbo, Schiedam

donderdag 8 november 2018 09:00-11:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 9.00 - 11.00 uur:
 • 8 november 2018
 • 17 januari 2019
 • 21 maart 2019
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


1e landelijke Ad-conferentie

donderdag 8 november 2018 10:00-17:00
Locatie: Almere
Website: www.deassociatedegree.nl/eerste-landelijke-ad-conferentie/
Op donderdag 8 november wordt de Associate degree voor het eerst breed onder de
aandacht gebracht. Met een afwisselend en inhoudelijk sterk programma belichten we de Ad-opleidingen
vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de docenten, decanen en LOB’ers, de voor- en
vervolgopleidingen, werkgevers, management en beleidsmakers. Iedereen is hiervoor van harte
uitgenodigd!

Permanente link E-mail dit item


Noloc Loopbaancongres: Talenten laat je zien!

dinsdag 13 november 2018 10:00-17:00
Locatie: Amersfoort
Website: www.nolocloopbaancongres.nl
Op 13 november 2018 organiseert NOLOC, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals het Noloc Loopbaancongres Talenten laat je zien!
Permanente link E-mail dit item


Dag van het Mbo

maandag 19 november 2018 09:00- 19 november 21:00 (Error)
Locatie: Apeldoorn
Website: www.dagvanhetmbo.nl
Kom je maandag 19 november 2018 ook naar de Dag van het mbo in het Orpheus Theater Apeldoorn? Dit evenement bestaat uit een inhoudelijk gedeelte (betaald) en een feestelijke afsluiting (gratis). In de ochtend en in de middag kun je presentaties en workshops volgen van sprekers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. In het programma ook veel onderdelen op het gebied van LOB, Gelijke Kansen en studiekeuze. De dag wordt afgesloten met een feestelijk gala waarin de mbo-ambassadeurs van het jaar bekend gemaakt worden.
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring HAVO-VWO Rotterdam

donderdag 22 november 2018 09:00-11:30
Locatie: Zuider Gymnasium, Grift 30
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 09:00 - 11:30 uur:
 • 22 november 2018
 • 7 februari 2019
 • in overleg
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring mbo, Dordrecht

maandag 26 november 2018 14:30-17:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende maandagen, telkens van 14:30 - 17:00 uur:
 • 26 november 2018
 • 11 maart 2019
 • in overleg
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Thematafel LOB voor de schoolleiding in het vmbo, pro en havo/vwo

woensdag 28 november 2018 16:00-17:30
Locatie: Vergaderfactory Bleiswijkseweg 37, Zoetermeer
LOB helpt jongeren bij het ontdekken van hun talenten en passies en het verkrijgen van een realistisch beeld van het vervolgonderwijs en beroepen, waardoor de kans op verkeerde keuzes verkleind wordt en de motivatie van jongeren voor de studie verbetert. Uit gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is ondersteuning vanuit de schoolleiding noodzakelijk.

Wij nodigen daarom de schoolleiding van alle vmbo en havo/vwo scholen en scholen voor praktijkonderwijs in de regio West graag uit voor de thematafel LOB. We bespreken met elkaar hoe LOB op uw eigen school vorm krijgt, waar u trots op bent en wat knelpunten zijn. Ook willen we met elkaar inspirerende voorbeelden bespreken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: a.hermans@expertisepuntlob.nl of mobiel 06 15 06 10 00

Aanmelden
 
Permanente link E-mail dit item


Sardes/Actis: Vmbo - mbo in verbinding: wendbaar en weerbaar

donderdag 29 november 2018 10:00-17:00
Locatie: Nijkerk
Website: www.sardes.nl/scholing/LandelijkeVmboMboConferentie
Op 29 november 2018 vindt de 2e landelijke vmbo-mbo conferentie van Sardes/Actis plaats. De conferentie gaat over dé kernvraag van vandaag: hoe bieden we leerlingen en studenten van nu, goed onderwijs voor hún toekomst. Dat betekent: aandacht schenken aan technologie, maar ook persoonlijke weerbaarheid en nieuwe vaardigheden
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring ISK

donderdag 6 december 2018 14:30-17:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in de school te organiseren? Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 14:30 - 17:00 uur:
 • 6 december 2018
 • 18 april 2019
 • in overleg
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring mbo, Schiedam

maandag 10 december 2018 14:30-17:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende maandagen, telkens van 14:30 - 17:00 uur:
 • 10 december 2018
 • 25 maart 2019
 • in overleg
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Bijeenkomst regio West-Brabant 'Wat kan het Expertisepunt LOB voor je doen?'

donderdag 13 december 2018 09:05-11:00
Locatie: Vitalis college, Biesdonkweg 33 in Breda
Vraag je als decaan, lob-coördinator, mentor, slb-er, coach wel eens af hoe je lob van versterken in de eigen organisatie en hoe je bijvoorbeeld vanuit een gezamenlijke visie en samenhangend programma lob een plaats kan geven in de doorstroom van het vmbo naar het mbo?
Het Expertisepunt LOB en de regiocontactpersonen Noord Brabant organiseren op
donderdagochtend 13 december a.s. een regiobijeenkomst waarbij onder andere deze vragen vanuit de regio centraal staan. Tijdens de bijeenkomst zullen we interactief aan de slag gaan met jullie actuele vragen. Willen jullie hiervoor aanmeldformulier aangeven waar jullie vraag/behoefte ligt.

Aanmelden
Routebeschrijving

 


Meer informatie...
Permanente link E-mail dit item


Startconferentie Inspirerende ontmoetingen regio Midden

donderdag 13 december 2018 10:00-16:00
Locatie: EXPO Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE in Houten
Bij deze nodigen we je van harte uit voor de Startconferentie Inspirerende ontmoetingen in de regio op donderdag 13 december 2018 van 10.00 - 16.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst willen we je door middel van theater en deelsessies inspireren op het gebied van algemene LOB thema’s en ontwikkelingsgerichte gesprekstechnieken. Deze dag is ook bedoeld om jullie wensen en winsten (good practices) op te halen. Deze vormen de basis voor volgende bijeenkomsten die in het voor- en najaar worden georganiseerd voor de afzonderlijke schoolsoorten (vmbo breed; vmbo tl/mavo; havo en vwo; mbo).
 
De Startconferentie is de eerste in een reeks van 4 bijeenkomsten en zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij LOB: decanen, LOB-coördinatoren, LOB-experts, coaches, mentoren, school- en/of teamleiders. De bijeenkomsten zijn gratis en voor iedere bijeenkomst kan afzonderlijk ingeschreven worden. Degenen die alle vier de bijeenkomsten bijwonen ontvangen na afloop van de reeks een certificaat van deelname.

Meer weten? 

Netty Bonouvrié en Michel Zijffers
Regio-contactpersonen van het Expertisepunt LOB, regio Midden.
 
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring vmbo, Schiedam

donderdag 17 januari 2019 09:00-11:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 9.00 - 11.00 uur:
 • 8 november 2018
 • 17 januari 2019
 • 21 maart 2019
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring vmbo TL (MAVO), Rotterdam

donderdag 24 januari 2019 14:30-17:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 14:30 - 17:00 uur:
 • 4 oktober 2018
 • 24 januari 2019
 • 11 april 2019
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Regiobijeenkomst Noord-Brabant oost

donderdag 31 januari 2019 14:30-17:30
Locatie: Seats2Meet De Strijp Eindhoven

Hoe versterk je de doorstroom tussen het vmbo-mbo met het loopbaandossier (vmbo) en de loopbaangerichte kennismaking (mbo)

Een vloeiende overgang tussen het vmbo en mbo lijkt logisch om te doen. Maar roept in de praktijk ook vragen op.  Ben jij ook op zoek naar hoe het loopbaandossier een goede plek kan krijgen binnen de overgang naar het mbo en/of het kennismakingsproces? Hoe begeleid je de leerling/student op deze overgang en wat vraagt dit van jou? Hoe versterk je de samenwerking tussen het vmbo en het mbo op de doorstroom van het vmbo naar het mbo?
 
Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan we aan de slag met bovenstaande vragen en verwachten we dat jij met een concrete vervolgafspraak,  ter versterking van de samenwerking op de doorstroom in jouw regio, naar huis gaat!
 
Van harte nodigen we iedereen, die in het primaire proces van het vmbo en het mbo betrokken is bij LOB, uit! Dus ben je LOB-coördinator, mentor, coach, slb-er, lob-er etc. in het vmbo en/of mbo? We zien je graag verschijnen op deze interactieve regiobijeenkomst  ter versterking van de doorstroom van het vmbo naar het mbo in de regio.
We vragen je in ieder geval het formulier via onderstaande link in te vullen.  Je kan in het formulier je contactgegevens invullen of een vraag stellen.
 
Aanmelden
Programma

Meer informatie:
Permanente link E-mail dit item


Netwerkbijeenkomst decanen/LOB-coördinatoren havo/vwo regio Leiden

donderdag 31 januari 2019 15:00-16:30
Locatie: Vlietlandcollege, Apollolaan 262, 2324 BZ Leiden
In de regio Leiden organiseren we voor de decanen/LOB coordinatoren van  havo- en vwo-scholen een netwerkbijeenkomst op donderdag 31 januari van 15.00 tot 16.30 uur.
 
Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Kort informatieblokje opdracht en werkwijze Expertisepunt LOB, landelijk en in regio West
 • Hoe krijgen we afspraken/ons beleid  geborgd?
 • Leerlingen zijn nog zo jong om over eigen capaciteiten en interesses na te denken, wat zetten we in en wat is het resultaat in verhouding tot de inspanning?
 • Wat zijn de ervaringen met organisaties als  DUO die de resultaten van ons loopbaanbeleid tegen betaling in kaart brengen, van leerlingen die de school met diploma verlaten hebben? Dit kost geld, er is geen garantie op voldoende deelname van leerlingen en bovendien is er de vraag of kan dit nog na de wet privacy.
 • Zijn er LOB good practices om te delen? Wellicht kan hier ook landelijk van geleerd worden?
 • Aan welke LOB-instrumenten/LOB-professionalisering is behoefte op de scholen? Kan het Expertisepunt LOB ondersteuning bieden?
 • Is het regelmatig bijeenkomen van de decanen in en rond Leiden wenselijk? Zo ja, hoe kan dit georganiseerd worden? 
Je kunt je aanmelden via e-mail k.baarda@expertisepuntlob.nl.
 
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring HAVO-VWO Rotterdam

donderdag 7 februari 2019 09:00-11:30
Locatie: Zuider Gymnasium, Grift 30
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 09:00 - 11:30 uur:
 • 22 november 2018
 • 7 februari 2019
 • in overleg
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Meet-Up van bedrijven en scholen in de regio Noordoost-Brabant

donderdag 7 februari 2019 15:05-19:30
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 in Den Bosch (o.v.b.)
Dé Noordoost-Brabantse ontmoeting van bedrijven en scholen (vo, mbo, hbo). Ondernemers en scholen inspireren elkaar over 'leren in de praktijk’
Permanente link E-mail dit item


NVS-NVL: LOB Congres

donderdag 14 februari 2019 10:00-17:00
Locatie: Hilversum
Website: nvs-nvl.nl/congressen/dit-is-de-kracht-van-lob
LOB-conges NVS-NVL: save the date.
Permanente link E-mail dit item


‘LOB-gesprekstafel Tilburg voor school/teamleiders en directeuren/managers’

dinsdag 19 februari 2019 16:00-19:00
Locatie: Tilburg – Villa De Vier Jaargetijden
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep?  Door een goed LOB-programma kan de kans op verkeerde keuzes verkleind worden en de motivatie van jongeren voor de studie verbeterd. Uit de zowel de LOB-monitor als gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is betrokkenheid van de schoolleiding (vo) of management (mbo) noodzakelijk.
 
Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s  te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd. Het programma start om 16:00 uur en eindigt rond 19:00 uur.

Programma
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Regiobijeenkomst Noord-Brabant west

donderdag 21 februari 2019 14:30-17:30
Locatie: De Uitvindfabriek, Terheijdenseweg 64 in Breda

Hoe versterk je de doorstroom tussen het vmbo-mbo met het loopbaandossier (vmbo) en de loopbaangerichte kennismaking (mbo)

Een vloeiende overgang tussen het vmbo en mbo lijkt logisch om te doen. Maar roept in de praktijk ook vragen op.  Ben jij ook op zoek naar hoe het loopbaandossier een goede plek kan krijgen binnen de overgang naar het mbo en/of het kennismakingsproces? Hoe begeleid je de leerling/student op deze overgang en wat vraagt dit van jou? Hoe versterk je de samenwerking tussen het vmbo en het mbo op de doorstroom van het vmbo naar het mbo?
 
Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan we aan de slag met bovenstaande vragen en verwachten we dat jij met een concrete vervolgafspraak,  ter versterking van de samenwerking op de doorstroom in jouw regio, naar huis gaat!
 
Van harte nodigen we iedereen, die in het primaire proces van het vmbo en het mbo betrokken is bij LOB, uit! Dus ben je LOB-coördinator, mentor, coach, slb-er, lob-er etc. in het vmbo en/of mbo? We zien je graag verschijnen op deze interactieve regiobijeenkomst  ter versterking van de doorstroom van het vmbo naar het mbo in de regio.
We vragen je in ieder geval het formulier via onderstaande link in te vullen.  Je kan in het formulier je contactgegevens invullen of een vraag stellen.
 
Aanmelden
Meer informatie:
Permanente link E-mail dit item


- VOL - ‘LOB-gesprekstafel Delft voor school/teamleiders en directeuren/managers’

dinsdag 5 maart 2019 16:00-19:00
Locatie: Delft, Art Centre Delft
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep?  Door een goed LOB-programma kan de kans op verkeerde keuzes verkleind worden en de motivatie van jongeren voor de studie verbeterd. Uit zowel de LOB-monitor als gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is betrokkenheid van de schoolleiding (vo) of management (mbo) noodzakelijk.
 
Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s  te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd. Het programma start om 16:00 uur en eindigt rond 19:00 uur.

Programma

Deze bijeenkomst is VOL, kijk verder bij de bijeenkomsten voor gesprekstafels op andere locaties.
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring vmbo, Hoogvliet/Spijkenisse

donderdag 7 maart 2019 09:00-11:30
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 9.00 - 11.30 uur:
 • 1 november 2018
 • 7 maart 2019
 • 23 mei 2019
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Leerkring regio midden vmbo beroepsgerichte leerweg

donderdag 7 maart 2019 09:30-12:00
Locatie: Joinn!, Onderdoor 5, 3995 DW in Houten
Tijdens de Startconferentie Inspirerende ontmoetingen regio midden op 13 december jl. is input gegeven voor gespreksonderwerpen voor deze leerkring. Op 7 maart staan de onderwerpen inhoud geven aan LOB en het belang van LOB binnen jouw school centraal.
De bijeenkomst is voor iedereen die binnen het vmbo betrokken is bij LOB: mentoren, decanen, teamleiders, loopbaancoaches, directeuren enz. Voel je vrij je collega’s te attenderen op deze bijeenkomst. Aanmelden is verplicht en kan t/m vrijdag 1 maart 2019. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar; wie het eerst komt …
Heb je vragen of twijfel je of het voor jou zinvol is, neem dan contact op met Michel of Netty.

Aanmelden
Programma

Meer informatie:
 • Netty Bonouvrié
Aandachtsgebied: Mbo (vmbo)
E-mail: n.bonouvrie@expertisepuntlob.nl
Telefoon: 06 41 72 70 5
 • Michel Zijffers
Aandachtsgebied: Vmbo (havo)
E-mail: m.zijffers@expertisepuntlob.nl
Telefoon: 06 45 86 70 52

Data overige leerkringen:

 • donderdag 7 maart, 9.30 – 12.00 uur:  vmbo beroepsgerichte leerweg
 • donderdag 7 maart, 13.00 – 15.30 uur:  vmbo theoretische leerweg
 • donderdag 4 april, 9.30 – 12.00 uur: havo en vwo
 • donderdag 4 april 13.00 – 15.30 uur: mbo


 


Permanente link E-mail dit item


Leerkring regio midden vmbo theoretische leerweg

donderdag 7 maart 2019 13:00-15:30
Locatie: Joinn!, Onderdoor 5, 3995 DW Houten
Tijdens de Startconferentie Inspirerende ontmoetingen regio midden op 13 december jl. is input gegeven voor gespreksonderwerpen voor deze leerkring. Op 7 maart staan de onderwerpen inhoud geven aan LOB en het belang van LOB binnen jouw school centraal.
De bijeenkomst is voor iedereen die binnen het vmbo betrokken is bij LOB: mentoren, decanen, teamleiders, loopbaancoaches, directeuren enz. Voel je vrij je collega’s te attenderen op deze bijeenkomst. Aanmelden is verplicht en kan t/m vrijdag 1 maart 2019. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar; wie het eerst komt …
Heb je vragen of twijfel je of het voor jou zinvol is, neem dan contact op met Michel of Netty.

Aanmelden
Programma

Meer informatie:
 • Netty Bonouvrié
Aandachtsgebied: Mbo (vmbo)
E-mail: n.bonouvrie@expertisepuntlob.nl
Telefoon: 06 41 72 70 5
 • Michel Zijffers
Aandachtsgebied: Vmbo (havo)
E-mail: m.zijffers@expertisepuntlob.nl
Telefoon: 06 45 86 70 52

Data overige leerkringen:

 • donderdag 7 maart, 9.30 – 12.00 uur:  vmbo beroepsgerichte leerweg
 • donderdag 7 maart, 13.00 – 15.30 uur:  vmbo theoretische leerweg
 • donderdag 4 april, 9.30 – 12.00 uur: havo en vwo
 • donderdag 4 april 13.00 – 15.30 uur: mbo


Permanente link E-mail dit item


Kenniskring mbo, Dordrecht

maandag 11 maart 2019 14:30-17:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende maandagen, telkens van 14:30 - 17:00 uur:
 • 26 november 2018
 • 11 maart 2019
 • in overleg
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Regio-bijeenkomst Regio Oost

donderdag 14 maart 2019 12:00-16:45
Locatie: Postillion hotel in Deventer, Deventerweg 121 7418DA Deventer
Op 14 maart organiseren de regio-contactpersonen van regio oost van het Expertisepunt LOB een regio-bijeenkomst in Deventer. Meer weten, neem contact op met de regio-contactpersoon
 • Nicolette Spackler
Aandachtsgebied: Vmbo-mbo
E-mail: n.spackler@expertisepuntlob.nl
Telefoon: 06 41 29 40 85
 • Carlo Kok
Aandachtsgebied: vmbo (havo en mbo)
E-mail: c.kok@expertisepuntlob.nl
Telefoon: 06 45 62 66 28

Permanente link E-mail dit item


Regio-bijeenkomst Amsterdam en Noordwest 'In gesprek over LOB op het mbo'

donderdag 14 maart 2019 15:00-17:30
Locatie: Amsterdam Art Centre, Donauweg 23, 1043 AJ Amsterdam
LOB is naast burgerschap een belangrijk en actueel thema op het mbo. De kaders voor LOB zijn vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs, maar een mbo school is vrij om binnen de kaders een eigen invulling te geven aan het LOB programma. Het is daarom interessant met elkaar uit te wisselen en te delen hoe we onze programma’s vorm geven en een antwoord te vinden op vragen als: wie doet wat binnen de opleiding als het gaat om LOB?,  Wat heeft de student nodig,? Wat kunnen we van elkaar leren?
Permanente link E-mail dit item


‘LOB-gesprekstafel Veenendaal voor school/teamleiders en directeuren/managers’

dinsdag 19 maart 2019 16:00-19:00
Locatie: Veenendaal, De Basiliek in Veenendaal
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep?  Door een goed LOB-programma kan de kans op verkeerde keuzes verkleind worden en de motivatie van jongeren voor de studie verbeterd. Uit de zowel de LOB-monitor als gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is betrokkenheid van de schoolleiding (vo) of management (mbo) noodzakelijk.
 
Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s  te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd. Het programma start om 16:00 uur en eindigt rond 19:00 uur.

Programma
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Skills the Finals

woensdag 20 10:00-vrijdag 22 maart 2019 16:00
Locatie: RAI Amsterdam
Meer weten?
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring vmbo, Schiedam

donderdag 21 maart 2019 09:00-11:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 9.00 - 11.00 uur:
 • 8 november 2018
 • 17 januari 2019
 • 21 maart 2019
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring mbo, Schiedam

maandag 25 maart 2019 14:30-17:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende maandagen, telkens van 14:30 - 17:00 uur:
 • 10 december 2018
 • 25 maart 2019
 • in overleg
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


‘LOB-gesprekstafel Zwolle voor school/teamleiders en directeuren/managers’

dinsdag 26 maart 2019 16:00-19:00
Locatie: Zwolle, Dominicanenklooster Zwolle
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep?  Door een goed LOB-programma kan de kans op verkeerde keuzes verkleind worden en de motivatie van jongeren voor de studie verbeterd. Uit de zowel de LOB-monitor als gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is betrokkenheid van de schoolleiding (vo) of management (mbo) noodzakelijk.
 
Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s  te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd. Het programma start om 16:00 uur en eindigt rond 19:00 uur.

Programma
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Leerkring regio midden havo/vwo

donderdag 4 april 2019 09:30-12:00
Locatie: JOINN, Onderdoor 5 in Houten
Graag nodigen we je uit voor de leerkring LOB voor havo en vwo die de regio Midden van het Expertisepunt LOB op 4 april organiseert. Tijdens de Startconferentie Inspirerende ontmoetingen regio midden op 13 december jl. is input gegeven voor gespreksonderwerpen voor deze leerkring. Een aantal van deze onderwerpen wordt 4 april verder uitgediept.
Meer informatie:
Permanente link E-mail dit item


Leerkring regio midden mbo

donderdag 4 april 2019 13:00-15:30
Locatie: JOINN!, Onderdoor 5 in Houten
Graag nodigen we je uit voor de leerkring LOB voor mbo die de regio Midden van het Expertisepunt LOB op 4 april organiseert. Tijdens de Startconferentie Inspirerende ontmoetingen regio midden op 13 december jl. is input gegeven voor gespreksonderwerpen voor deze leerkring. Een aantal van deze onderwerpen wordt 4 april verder uitgediept.
Meer informatie:
Permanente link E-mail dit item


Regiobijeenkomst Noordoost Brabant, Het loopbaandossier als 'vliegwiel' voor een vloeiende overgang van het vo naar het mbo

donderdag 4 april 2019 14:30-17:30
Locatie: waarschijnlijk Uden/Veghel
Als follow-up van de regio-bijeenkomst op 31 januari 2019 in Eindhoven met als thema 'hoe versterk je de doorstroom tussen het vmbo en mbo met behulp van het loopbaandossier (vmbo) en de loopbaangerichte kennismaking (mbo)?' staat de volgende bijeenkomst in het doel van een kick-off voor een pilot met het loopbaandossier. Uit onze rondgang langs de scholen in de regio Noordoost-Brabant werd het loopbaandossier expliciet genoemd ‘vliegwiel’ om beter inhoud te geven aan een doorlopende leerlijn en een vloeiende overgang tussen vmbo en mbo. Het loopbaandossier kan een hulpmiddel zijn om een meer gezamenlijke aanpak én daardoor meer continuïteit in de overgang van vmbo naar mbo te realiseren.
Deze bijeenkomst vindt plaats op:

donderdag 4 april 2019
van 14.30 tot 17.30 uur
locatie volgt z.s.m. (vermoedelijk Uden/Veghel)

Tijdens de werkbijeenkomst op 4 april verkennen we met elkaar wat de betekenis is / kan zijn van het loopbaandossier. Wat is de huidige situatie, wat zou het moeten zijn én hoe zouden we dit aan kunnen pakken? Tot slot maken we met elkaar werkafspraken om te komen tot een pilotgroep die het voorstel verder gaat concretiseren. We hopen jullie allen te zien op 4 april zodat we met elkaar hiermee een start kunnen maken!

Deze bijeenkomst is een co-creatie van het Expertisepunt LOB de regio en het arbeidsmarktprogramma van regio (AgriFood Capital, programmalijn Talent & Loopbaan).

Aanmelden
Meer informatie: Jolanda Cuijpers of Karin Martens
Permanente link E-mail dit item


‘LOB-gesprekstafel Amsterdam voor school/teamleiders en directeuren/managers’

dinsdag 9 april 2019 16:00-19:00
Locatie: Amsterdam, Amsterdam Art Centre
Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep?  Door een goed LOB-programma kan de kans op verkeerde keuzes verkleind worden en de motivatie van jongeren voor de studie verbeterd. Uit de zowel de LOB-monitor als gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is betrokkenheid van de schoolleiding (vo) of management (mbo) noodzakelijk.
 
Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s  te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd. Het programma start om 16:00 uur en eindigt rond 19:00 uur.

Programma
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


MBO LOB-ontbijt regio west

donderdag 11 april 2019 09:00-11:00
Locatie: Dé Plek Leiden, Kanaalpark 157 2321 JW Leiden
Het Expertisepunt LOB ondersteunt vo- en mbo-scholen bij het versterken van loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten. Uit gesprekken met collega’s van het mbo blijkt dat er veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Hiervoor is ondersteuning vanuit de schoolleiding/contactpersonen LOB op mbo-scholen noodzakelijk.

Wij nodigen u daarom uit voor het MBO-LOB-ontbijt, om te bespreken hoe LOB op uw eigen school vorm krijgt, waar u trots op bent en wat knelpunten zijn. Ook willen we met elkaar inspirerende voorbeelden bespreken. Deze eenmalige themabijeenkomst LOB vindt plaats op woensdag 11 april 2019 van 9.00 tot uiterlijk 11.00 uur. Locatie: Dé Plek Leiden, Kanaalpark 157 2321 JW Leiden.

De uitkomsten van de bijeenkomst  worden gebruikt om concrete handvatten, activiteiten en producten te ontwikkelen die ondersteuning kunnen bieden aan mbo-scholen om LOB beter te implementeren in het programma. We hopen dat u een bijdrage wiltleveren en aanschuift aan het MBO-LOB-ontbijt.

Aanmelden

Meer weten?
Karina Baarda, regio-contactpersoon Expertisepunt LOB
Annet Hermans, regio-contactpersoon Expertisepunt LOB
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring vmbo TL (MAVO), Rotterdam

donderdag 11 april 2019 14:40-17:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 14:30 - 17:00 uur:
 • 4 oktober 2018
 • 24 januari 2019
 • 11 april 2019
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Bijeenkomst regio Noord 'Er gaat niets boven LOB'

donderdag 18 april 2019 10:00-16:30
Locatie: Nieuw Allardsoog, Bakkeveen
LOB is hot, de meerwaarde wordt inmiddels ook gezien door de politiek, vandaar dat er veel aandacht voor is en er veel initiatieven worden ontplooid. De laatste jaren hebben we geconstateerd dat er niet heel veel decanen, mentoren en teamleiders uit Noord-Nederland de landelijke congressen bezoeken.
Vandaar dat wij dit keer naar jullie toekomen. Wij organiseren speciaal voor jullie een LOB-congres precies op de grens van de 3 noordelijke provincies op Nieuw Allardsoog in Bakkeveen.
Hier zullen wij jullie een gevarieerd programma aanbieden met een selectie van alles wat er speelt op het gebied van LOB de laatste tijd.
 
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen en als organiserend team willen we jullie aanmoedigen om die enthousiaste mentor en teamleider mee te nemen.
 
Er is een inspirerende dagopening, vervolgens zijn er 12 workshops om uit te kiezen en tot slot trakteren we nog op flitscolleges, gesprekstafels en een informatiemarkt.
 
Dus schrijf je snel in want vol = vol. Het congres is gratis* dus de kosten kunnen je niet weerhouden, we hopen je te zien op 18 april.
 
Namens het Expertisepunt LOB,
Regio-contactpersonen Noord-Nederland,
Jeanine, Jeltske en Marc

*) Aanmelding is kosteloos. Wanneer u zich echter aanmeldt en binnen een week voor aanvang zonder opgaaf van gegronde reden afmeldt of op de dag zelf niet verschijnt, zijn wij helaas genoodzaakt 80 euro in rekening te brengen als vergoeding van de door ons gemaakte kosten.


Permanente link E-mail dit item


Kenniskring ISK

donderdag 18 april 2019 14:30-17:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 14:30 - 17:00 uur:
 • 6 december 2018
 • 18 april 2019
 • in overleg
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Regiobijeenkomst Zuidoost Brabant; Het loopbaandossier als ‘vliegwiel’ voor een vloeiende overgang van het vo naar het mbo

donderdag 18 april 2019 14:30-17:30
Locatie: Helmond
Als follow-up van de regio-bijeenkomst op 31 januari 2019 in Eindhoven met als thema 'hoe versterk je de doorstroom tussen het vmbo en mbo met behulp van het loopbaandossier (vmbo) en de loopbaangerichte kennismaking (mbo)?' staat de volgende bijeenkomst staat de betekenis en van het loopbaandossier centraal. Uit onze rondgang langs de scholen in de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant werd het loopbaandossier expliciet genoemd ‘vliegwiel’ om beter inhoud te geven aan een doorlopende leerlijn en een vloeiende overgang tussen vmbo en mbo. Het loopbaandossier kan een hulpmiddel zijn om een meer gezamenlijke aanpak én daardoor meer continuïteit in de overgang van vmbo naar mbo te realiseren.

Aanmelden

Tijdens de werkbijeenkomst op 18 april verkennen we met elkaar wat de betekenis is / kan zijn van het loopbaandossier. Wat is de huidige situatie, wat zou het moeten zijn én hoe zouden we dit aan kunnen pakken? Tot slot maken we met elkaar werkafspraken om de samenwerking, bij het loopbaandossier, verder te concretiseren. We hopen jullie allen te zien op 18 april zodat we met elkaar hiermee een start kunnen maken!
We hopen jullie allen te zien op 18 april zodat we met elkaar hiermee een start kunnen maken!

Meer informatie: Jolanda Cuijpers of Karin Martens
Permanente link E-mail dit item


Studiemiddag OCW keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo

dinsdag 14 mei 2019 13:00-17:00
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Op dinsdag 14 mei organiseert het ministerie van OCW (in het kader van kennisdeling over regionale samenwerking tussen vo/mbo en ho) een studiemiddag over keuzedelen - gericht op doorstroom naar het hbo. Veel mbo- en hbo-scholen werken samen aan de invulling van keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo. Het keuzedeel Voorbereiding hbo is daarbij veruit favoriet, maar ook andere keuzedelen worden gezamenlijk aangepakt. Hoewel veel is bereikt, zijn er in de praktijk knelpunten die zich niet altijd gemakkelijk laten oplossen.

Naast bijdragen van SBB over aanbod en functioneren van keuzedelen en Louise Elffers (lector Kansrijke schoolloopbanen) is het programma praktisch en oplossingsgericht. Doel is betrokkenen met elkaar in contact te brengen en ervaringen en oplossingen te delen. De studiemiddag is gericht op medewerkers van hbo- en mbo-scholen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van de doorstroomkeuzedelen. Ideeën of thema’s voor de studiedag kunnen worden aangeleverd bij onderstaande contactpersoon.

Datum en plaats

Dinsdag 14 mei 2019, Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht, 13.00–17.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur)

Contactpersoon

Monique Berkhout: 06 – 50272655 of m.berkhout@mboraad.nl


Permanente link E-mail dit item


OCW Studiemiddag doorstroom keuzedelen

dinsdag 14 mei 2019 13:00-17:00
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht,
Website: onderwijsenexaminering.nl/...da/ocw-studiemiddag-doorstroomkeuzedelen/
Op dinsdag 14 mei organiseert het ministerie van OCW (in het kader van kennisdeling over regionale samenwerking tussen vo/mbo en ho) een studiemiddag over keuzedelen – gericht op doorstroom naar het hbo. Veel mbo- en hbo-scholen werken samen aan de invulling van keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo. Het keuzedeel Voorbereiding hbo is daarbij veruit favoriet, maar ook andere keuzedelen worden gezamenlijk aangepakt. Hoewel veel is bereikt, zijn er in de praktijk knelpunten die zich niet altijd gemakkelijk laten oplossen.
Naast bijdragen van SBB over aanbod en functioneren van keuzedelen en Louise Elffers (lector Kansrijke schoolloopbanen) is het programma praktisch en oplossingsgericht. Doel is betrokkenen met elkaar in contact te brengen en ervaringen en oplossingen te delen. De studiemiddag is gericht op medewerkers van hbo- en mbo-scholen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van de doorstroomkeuzedelen.
Permanente link E-mail dit item


Het onderwijscongres

donderdag 16 mei 2019 08:45-17:30
Locatie: Eindhoven, PSV stadion
Website: www.hetonderwijscongres.nl
Scholieren en studenten hebben steeds meer behoefte aan advies en begeleiding. Het leenstelsel is veranderd, het medialandschap wordt steeds dynamischer, het aanbod van opleidingen wordt almaar groter en studenten ervaren steeds meer stress. Het beste advies en de beste begeleiding kunnen we alleen maar geven door samen te werken en van elkaar te leren. Niet alleen binnen de eigen onderwijsinstelling, maar door een teamprestatie te leveren in de hele onderwijsketen.
Leer op Het Onderwijscongres 2019 in meer dan 20 masterclasses, workshops en best practices van experts uit het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven hoe je als onderwijsprofessional met jouw school een optimale teamprestatie kan leveren. Zij nemen de honderden bezoekers mee aan de hand van vijf actuele thema's:
1. Arbeidsmarkt & Samenwerking
2. Innovatie in het onderwijs
3. De juiste studiekeuze
4. Onderwijs op maat
5. Marketing & Communicatie

Meer weten....
 
Permanente link E-mail dit item


Provinciale bijeenkomst Noord-Brabant voor beleidsmakers, teamleiders, onderwijsmanagers, LOB-coördinatoren, decanen

donderdag 16 mei 2019 14:30-17:00
Locatie: Meeting Company 073, De Boogschutter 20 in Den Bosch
Om mbo-scholen te ondersteunen bij de verankering van LOB in hun onderwijsbeleid is de kwaliteitsagenda LOB  vo/ ambitieagenda LOB  mbo opgesteld. De agenda’s kunnen als een gespreksagenda  door de scholen wordt gebruikt bij het vormgeven van LOB-beleid. Voor de meeste scholen zal de inhoud herkenbaar zijn. Afhankelijk van de fase waarin een de school zich bevindt, kan het document dienen bij de start-, uitvoering of evaluatiefase. 
 
Tijdens deze bijeenkomst gaat u aan de slag met de agenda’s om deze te vertalen naar beleid/speerpunten  die  richting geven aan initiatieven voor het komend schooljaar om LOB binnen de eigen organisatie en/of op de overgangen te versterken.
Meer informatie:
Permanente link E-mail dit item


The Self-Determination Theory Conference

dinsdag 21 09:00-vrijdag 24 mei 2019 17:00
Locatie: Egmond aan Zee
Van 21 tot en met  24 mei 2019 wordt in Nederland (Egmond aan Zee) het zevende internationale congres over motivatie ‘The Self-Determination Theory Conference’ gehouden.
Dit congres kan interessant zijn voor het decanen, mentoren, LOB begeleiders enz.  omdat de motivatietheorie veel toepassingen heeft in het onderwijs en je je zo kunt informeren over hoe je leerlingen intrinsiek kunt motiveren voor bepaalde keuzes
Meer informatie.
Permanente link E-mail dit item


Kenniskring vmbo Hoogvliet/Spijkenisse

donderdag 23 mei 2019 09:00-11:30
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
De kenniskring vindt plaats op de volgende donderdagen, telkens van 9.00 - 11.30 uur:
 • 1 november 2018
 • 7 maart 2019
 • 23 mei 2019
Meer informatie
Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Regiobijeenkomst Noordwest en Amsterdam " LOB en de rol van de ouders"

donderdag 23 mei 2019 12:30-16:30
Locatie: Amsterdam Art Centre
Het onderwijs staat niet alleen in de ondersteuning bij loopbaankeuzes. Ouders spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van hun kind. Maar hoe kunnen we ouders meer betrekken bij LOB? Wat kan je als school doen om ouders te helpen hun kind op een adequate manier te ondersteunen? De bijeenkomst is bedoeld voor alle decanen, loopbaancoördinatoren, SLB-ers en schoolleiders werkzaam op het vwo, havo, vmbo en mbo, die de rol van ouders bij LOB graag willen vergroten.

Binnenkort volgt meer informatie.

Meer weten?


Permanente link E-mail dit item


Regiobijeenkomst regio West ‘van onderwijs naar werk’

donderdag 23 mei 2019 14:00-17:00
Locatie: Migratiemuseum, Hoge Zand 42 Den Haag
Het Expertisepunt LOB organiseert in de regio West een inspiratiemiddag over het voorbereiden van leerlingen/studenten op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we jongeren uitdagen om zich te verdiepen in wat werk en opleidingen werkelijk inhouden? En hoe kunnen scholen hierin samenwerken met het werkveld? Stimuleren we jongeren om zich te richten op de banen in tekortsectoren of is het advies juist om je hart te volgen? En is netwerken echt zo belangrijk voor je loopbaan? Dat zijn de vragen die deze middag centraal staan.
 • Programma
 • Aanmelden voor 15 mei 2019, u kunt zich ter plaatse aanmelden voor een werksessie
 Nadere informatie bij de regiocontactpersonen:
Permanente link E-mail dit item


Regio west-Brabant: Het loopbaandossier als 'vliegwiel' voor een vloeiende overgang van het vo naar het mbo

donderdag 23 mei 2019 14:30-17:30
Locatie: nog niet bekend
Het loopbaandossier kan een hulpmiddel zijn om een meer gezamenlijke aanpak én daardoor meer continuïteit in de overgang van vmbo naar mbo te realiseren.
Tijdens de werkbijeenkomsten van 23 mei verkennen we met elkaar wat de betekenis is / kan zijn van het loopbaandossier. Wat is de huidige situatie, wat zou het moeten zijn én hoe zouden we dit aan kunnen pakken?

Programma

Meer informatie:
Permanente link E-mail dit item


Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo

woensdag 19 juni 2019 09:00-16:00
Locatie: Conferentiecentrum het Spant
Website: www.lyyti.fi/p/Landelijke_conferentie_vso__pro__vmbo_0154/nl/kansrijk
Werkt u in het praktijkonderwijs, bij een entree-opleidingen in het (v)mbo, op het voortgezet speciaal onderwijs? Bent u betrokken bij het vsv-beleid in uw regio? Dan doet u er alles aan om deze jongeren voor te bereiden op zelfstandig functioneren en ze te begeleiden in de overstap van school naar werk. Daar zijn al prachtige werkwijzen en good practices voor ontwikkeld die het behouden meer dan waard zijn.

De komende tijd is het echter ook nodig samen te werken met elkaar, met leerbedrijven en gemeenten. Dit om nog betere doorstroom en arbeidstoeleiding te realiseren. Daarover gaat deze conferentie!

Deze conferentie staat in het teken van het onderwijs aan en de arbeidstoeleiding van jongeren die waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Meer specifiek gaat de conferentie over het belang van goede samenwerking tussen deze schoolsoorten en tussen onderwijs, gemeenten en (leer-) bedrijven. Want deze jongeren zijn kansrijk gelet op hun talenten en motivaties. Die verdienen het om goed te worden benut!

Meer weten?
Permanente link E-mail dit item


Webinar Begeleidingscurriculum in Bulgarije

dinsdag 25 juni 2019 15:00-16:00
Website: www.euroguidance.nl/...ebinar-Begeleidingscurriculum-in-Bulgarije.aspx
Tijdens onze verkenning van het LOB-beleid en professionalisering in verschillende Europese landen, bleek de situatie in Bulgarije zeer inspirerend. Euroguidance Nederland wil deze voorbeelden graag voor het voetlicht brengen. Tijdens het webinar gaan we in op het Bulgaarse beleid en professionalisering op het gebied van loopbaanbegeleiding. 
Permanente link E-mail dit item


LOB Symposium Groeipijn

donderdag 12 september 2019 09:00-16:30
Locatie: ROC van Amsterdam - MBO College
Bent u een vakdocent, mentor, decaan uit het voortgezet onderwijs of mbo die zich bezighoudt met toekomst van uw leerlingen? Dan is dit Symposium wat voor u! Centraal staan de groeipijnen van leerlingen die hun stappen zetten naar de toekomst maar ook de groeipijnen van de vakdocenten, mentoren, decanen in hun constante ontwikkeling in het onderwijs.
Meer weten?
Permanente link E-mail dit item


Decanensymposium 2019

donderdag 19 september 2019 09:15-14:45
Locatie: Aula van de UvA / Lutherse Kapel, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Studiekeuze wordt door veel leerlingen gezien als zoeken naar een speld in een hooiberg. Hoe weet je welke van de vele opleidingen die aangeboden worden, precies bij jou past? Er lijkt geen ruimte voor een verkeerde keuze. Studievertraging en schulden liggen op de loer. Heel begrijpelijk dat sommige leerlingen helemaal klaar zijn met kiezen.

De hoogste tijd dus om de druk van de zogenaamde ‘keuzeketel’ te halen. Wij weten namelijk dat de keuze voor een studie niet allesbepalend is. Loopbaan- of levensgeluk hangt niet van deze ene keuze af. Opleidingen bieden allerlei mogelijkheden om een eigen richting te kiezen. En ook tijdens het werkzame leven gaat je ontwikkeling nog door. Maar hoe maken we dat de studiekiezer duidelijk?

Tijdens de 30e editie van het symposium gaan we na hoe we de spreekwoordelijke studiekeuze ketel kunnen ontluchten. Dat doen we aan de hand van het thema: Klaar met kiezen!?

Meer weten?


Permanente link E-mail dit item


Werkconferentie Sterk beroepsonderwijs

maandag 23 september 2019 13:00-17:00
Locatie: Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten | Amersfoortsestraat 20 | 3769 AS Soesterberg
Sterk beroepsonderwijs staat voor: samenwerking tussen vmbo en mbo in de regio.
 • Hoe kunnen vmbo en mbo er samen voor zorgen dat jongeren in alle regio’s beroepsopleidingen kunnen volgen die aansluiten op de arbeidsmarkt in de regio?
 • Hoe kunnen vmbo en mbo samen werken aan doorlopende leerroutes?
 • Hoe krijgt de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg vorm?
Laat u informeren en inspireren!
Benut de mogelijkheid in gesprek te gaan met medewerkers van OCW, het programmateam Sterk Beroepsonderwijs en natuurlijk uw collega’s vanuit het vmbo en mbo.

Meer weten?
Permanente link E-mail dit item


Regio Rijnmond/Zuid-Holland zuid: Kenniskring vmbo Hoogvliet

donderdag 26 september 2019 08:30-11:30
Locatie: Hoogvliet
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak te krijgen? Om deze vragen te beantwoorden is regio Rijnmond/Zuid-Holland zuid in 2018 verscheidene KennisKringen LOB in de regio gestart. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
Wil je je bij één van de kenniskringen aansluiten, meld je dan aan via onderstaande link.

De kenniskring vmbo Hoogvliet vindt in het najaar plaats op 26 september en 28 november 2019, vanaf 08.30 uur.
Permanente link E-mail dit item


Regio midden: leerkring vmbo beroepsgericht

donderdag 26 september 2019 09:30-12:00
Locatie: Jopinn!, Houten
Wil je geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen op LOB gebied en ervaringen uitwisselen met collega’s? Meld je dan aan voor deze leerkring.
Als je graag een specifiek onderwerp besproken wil hebben, kun je dat aangeven op het aanmeldformulier. Dan zorgen wij ervoor dat het op het programma komt.

Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Regio oost: LOB-studiedag "LOB begint bij jou"

donderdag 26 september 2019 12:00-17:00
Locatie: Van der Valk Apeldoorn - De Cantharel - Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Ugchelen
Op 26 september organiseert het Expertisepunt in regio Oost een studiedag 'LOB begint bij jou!' voor decanen, loopbaancoaches, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, studiecoaches etc. uit het vmbo, havo, vwo en mbo. Tijdens deze studiedag staat kennis deling, van elkaar leren, het gebruik van verschillende tools en het uitwisselen van ervaringen centraal.
Permanente link E-mail dit item


Regio midden: leerkring vmbo theoretisch

donderdag 26 september 2019 13:30-16:00
Locatie: Joinn! in Houten
Wil je geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen op LOB gebied en ervaringen uitwisselen met collega’s? Meld je dan aan voor deze leerkring.
Als je graag een specifiek onderwerp besproken wil hebben, kun je dat aangeven op het aanmeldformulier. Dan zorgen wij ervoor dat het op het programma komt.

Aanmelden
Permanente link E-mail dit item


Regio Rijnmond/Zuid-Holland Zuid: Kenniskring havo-vwo

donderdag 26 september 2019 14:00-17:00
Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak te krijgen? Om deze vragen te beantwoorden is regio Rijnmond/Zuid-Holland zuid in 2018 verscheidene KennisKringen LOB in de regio gestart. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.
Wil je je bij één van de kenniskringen aansluiten, meld je dan aan via onderstaande link.

De kenniskring havo-vwo vindt in het najaar plaats op 26 september en 14 november 2019, vanaf 14.00 uur.
Permanente link E-mail dit item


Onderwijsbeurs zuid

vrijdag 27 september 2019 10:00-17:00
Locatie: Beursgebouw Eindhoven, Lardinoisstraat 8, 5611 ZZ Eindhoven
Onderwijsbeurs Zuid biedt een groot overzicht van opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau. Naast de vele scholen en opleidingen zijn er ook (leerwerk)bedrijven uit verschillende branches. Zij kunnen je precies vertellen welke studie je moet volgen voor een bepaald beroep of hoe het is om na je studie binnen die branche aan het werk te gaan.

Meer weten?
 
Permanente link E-mail dit item


Onderwijsbeurs zuid

zaterdag 28 september 2019 09:00-16:00
Locatie: Beursgebouw Eindhoven, Lardinoisstraat 8, 5611 ZZ Eindhoven
Onderwijsbeurs Zuid biedt een groot overzicht van opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau. Naast de vele scholen en opleidingen zijn er ook (leerwerk)bedrijven uit verschillende branches. Zij kunnen je precies vertellen welke studie je moet volgen voor een bepaald beroep of hoe het is om na je studie binnen die branche aan het werk te gaan.

Meer weten?
 
Permanente link E-mail dit item