Aan de slag met LOBAan de slag met LOB. Waar begin je dan?

LOB-handreikingen

Specifiek per sector (vmbo, havo/vwo en mbo) zijn handreikingen gemaakt waar LOB wordt toegelicht en de relatie met wet- en regelgeving wordt aangegeven. 

Gespreksstarters

LOB maak je samen, met je onderwijs- of opleidingsteam, met je school of afdeling. Samen bepaal je wat jullie onder LOB verstaan (visie) en hoe je dit gaat aanbieden in het curriculum (beleid en LOB-werkplan). Om over LOB in je team te spreken, zijn er diverse goede 'gespreksstarters'. Het zijn instrumenten die jou en je team helpen alle facetten van LOB goed in kaart te brengen en zo samen te zien wat jullie sterke punten zijn en aan welke onderdelen je nog aandacht kan besteden..

Wegwijzers en Infographics

Over de belangrijkste onderwerpen van LOB zijn door het Expertisepunt LOB ‘wegwijzers’ ontwikkeld. Hierin staat bondig beschreven wat moet en mag. De infographics geven de samenhang tussen de wegwijzers weer en zijn tevens bedoeld als praatplaat. 

LOB-handreikingen

Meer
 • Handreiking vmbo
 • Handreiking vmbo-tl
 • Handreiking havo/vwo
 • Handreiking mbo
 

Gespreksstarters

Meer
 • Kwaliteitsagenda LOB vo
 • Ambitieagenda LOB mbo
 • LOB-scan
 • LOB-taken
 • LOB-curriculumplanner

Wegwijzers en infographics

Meer

 • LOB-tools
 • LOB-leeromgeving
 • LOB-documenten
 • Privacy