PlusdocumentPlusdocument

In het sectorakkoord van de VO-raad zijn ambities vastgelegd, waaronder ook ambities rondom de brede vorming voor alle leerlingen. Eén van die ambities is het meegeven van een plusdocument aan leerlingen.

 

Het plusdocument is een persoonlijk document waarop succesvol afgeronde (talent) programma’s, stage-vaardigheden en specifieke vaardigheden van de leerling op het gebied van bijvoorbeeld loopbaan, burgerschap, ondernemerschap, creativiteit of sport staan beschreven. Het is een gevalideerde verzamelstaat die weergeeft wat een leerling aan plussen heeft laten zien naast de schoolresultaten (die worden vastgelegd in een diploma met bijbehorende cijferlijst). Het betreft een overzicht van de persoonlijke brede vorming van een leerling.

Omdat scholen zelf mogen kiezen wat er op het plusdocument komt en hoe het document eruit ziet, zijn er tal van verschillende voorbeelden te vinden. In het vmbo neemt het plusdocument de plek in naast het wettelijk verplichte loopbaandossier, of wordt dit samen één geheel. In het havo en vwo heeft het plusdocument juist meer de vorm en inhoud van een vmbo-Loopbaandossier. Voor het hbo en wo geeft het plusdocument meer inzicht in de capaciteiten en interesses van de leerling.

Aan de slag