LOB-visieVisie op LOB

Een visie op LOB ontwikkel je samen met het hele onderwijsteam zodat de visie breed gedragen wordt. Bij de visieontwikkeling zijn dus niet alleen bestuurders, directeuren/ schoolleiders en teammanagers/ afdelingsleiders betrokken, maar ook docenten, decanen en LOB-coördinatoren, -begeleiders van de opleiding/onderwijsteams. In de visie leg je op hoofdlijnen vast wat je wil bereiken met LOB en waarom je dit wilt bereiken. Bijvoorbeeld dat je LOB als middel ziet om studenten te ondersteunen bij het steeds meer zelfstandig sturing geven aan de eigen loopbaan of voor het bevorderen van doorstroom, het terugdringen van VSV, een leven lang ontwikkelen of bijvoorbeeld voor het stimuleren van talentontwikkeling.
Daarnaast kan er aandacht zijn voor de rol van loopbaancompetenties en de loopbaangerichte leeromgeving in het LOB-beleid en maakt verbinding met andere beleidsterreinen (b.v. profielkeuzes, begeleiding en mentoraat, intakeprocedures, doorstroom, (maatschappelijke) stage, burgerschap en ouderbetrokkenheid). 

Het vertrekpunt van de LOB-visie is het vraagstuk waar de school tegen aanloopt. In de visie leg je op hoofdlijnen vast:
  • wat je verstaat onder LOB
  • wat je wil bereiken (ambitie) met LOB
  • waarom je dit wilt bereiken (aanleiding).
Bij meer weten lees je informatie die visie-vorming kan ondersteunen. Bij aan de slag staan instrumenten die het proces van visie-vorming ondersteunen. En bij inspiratie staan praktijkvoorbeelden en onderzoek om te lezen hoe anderen dit doen.